Joc obsessiu de simetries i asimetries, separacions, gruixos. Mesura i més mesura... Pes, alçada, fondària. Imprecisions que escapen al tacte però no a l'ull. Imprecisions que escapen a l'ull però no al tacte. Elegància, harmonia i simplicitat. Arquitectura. Forma.
LA FORMA
Patrons que evoquen el cos humà, models clàssics inspirats en les formes de la natura. Matemàtica i precisió. Mesura i més mesura. Comparació, referència. Corbes que resolen, corbes que es perden. Distàncies crítiques, angles, mètode.
(C) 2016-2024 Josep Carbonell Mestre in Barcelona me fecit.  Pàgina personal disponible des de març de 2000. Nova edició gener 2016.
Patrons que evoquen el cos humà, models clàssics inspirats en les formes de la natura. Matemàtica i precisió. Mesura i més mesura. Comparació, referència. Corbes que resolen, corbes que es perden. Distàncies crítiques, angles, mètode.
LA FORMA
Joc obsessiu de simetries i asimetries, separacions, gruixos. Mesura i més mesura... Pes, alçada, fondària. Imprecisions que escapen al tacte però no a l'ull. Imprecisions que escapen a l'ull però no al tacte. Elegància, harmonia i simplicitat. Arquitectura. Forma.
(C) 2016-2024 Josep Carbonell Mestre in Barcelona me fecit.  Pàgina personal disponible des de març de 2000. Nova edició gener 2016.