LA MATÈRIA
El fals plàtan, l'avet roig, el banús, el boix... Matèria viva. L'element que estableix un pont entre la natura i les manifestacions més subtils de la sensibilitat humana. La construcció de l'instrument s'inicia molt abans que comenci a adoptar la forma característica. Comença amb la selecció de l'arbre i la tala, feta sempre quan aquell es troba en el seu estat més vegetatiu. Després venen els anys d'assecat, fins que el lutier, ja amb la idea de l'instrument que haurà de ser, selecciona les peces, decideix la disposició del flamejat... En el moment de la selecció de la fusta s'estableix un vincle de complicitat que es manté fins a la finalització de l'instrument. El contacte serà constant. Les mans la treballaran delicada, precisa i amorosament. De mica en mica, apareixeran les propietats ressonants de la matèria, conformada com una caixa de característiques acústiques sempre sorprenents. Enllestit l'instrument, es recobrirà de finíssimes capes de vernís elaborat amb resines i colorants naturals. Matèria viva.
(C) 2016-2023 Josep Carbonell Mestre in Barcelona me fecit.  Pàgina personal disponible des de març de 2000. Nova edició gener 2016.
El fals plàtan, l'avet roig, el banús, el boix... Matèria viva. L'element que estableix un pont entre la natura i les manifestacions més subtils de la sensibilitat humana. La construcció de l'instrument s'inicia molt abans que comenci a adoptar la forma característica. Comença amb la selecció de l'arbre i la tala, feta sempre quan aquell es troba en el seu estat més vegetatiu. Després venen els anys d'assecat, fins que el lutier, ja amb la idea de l'instrument que haurà de ser, selecciona les peces, decideix la disposició del flamejat... En el moment de la selecció de la fusta s'estableix un vincle de complicitat que es manté fins a la finalització de l'instrument. El contacte serà constant. Les mans la treballaran delicada, precisa i amorosament. De mica en mica, apareixeran les propietats ressonants de la matèria, conformada com una caixa de característiques acústiques sempre sorprenents. Enllestit l'instrument, es recobrirà de finíssimes capes de vernís elaborat amb resines i colorants naturals. Matèria viva.
LA MATÈRIA
(C) 2016-2023 Josep Carbonell Mestre in Barcelona me fecit.  Pàgina personal disponible des de març de 2000. Nova edició gener 2016.